Οι αναλύσεις και τα σχόλια της ΕΝΑΠ & του BROKER
Η απληστία και ο φόβος κυριαρχούν στις επενδύσεις. Αποτελεσματικό έλεγχό τους παρέχει μόνο μία σωστή ανάλυση.
Ανάλυση ΑΛΦΑ
6820 αναγνώστες
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008
14:21

Η Alpha bank  στις 17/11/2008 αποφασιστικά και με τρία συνεχόμενα πτωτικά χάσματα τιμών, υπερέβη πτωτικά την κάτω γραμμή του τριγώνου της του σχηματισμού expanded flat correction βάσει του ανοδικού σεναρίου του 5ου και τελευταίου επί μέρουςανοδικού προωθητικού κύματος βαθμού κύκλου, όπως  το ανέλυσα κάτω από το θέμα "Ανάλυση ΣΑΓΔ", ένα μήνα περίπου μετά της ίδιας υπέρβασης  του δείκτη ( από τις 22/10/2008 ), ο οποίος έδειξε τον δρόμο.

Κατά συνέπεια η ΑΛΦΑ διανύει και αυτή το 4ο επί μέρους διορθωτικό κύμα βαθμού υπέρκυκλου. Ο σχηματισμός του είναι double combination ή wxy, υποδιαιρείται σε τριάρι χ τριάρι, με το τελευταίο τριάρι ή κύμα y να αποτελεί ένα διορθωτικό σχηματισμό regular flat correction  από μόνο του.

Σε αυτές τις επίπεδες διορθώσεις τα επί μέρους κύματα abc υποδιαιρούνται σε 3, 3 και 5 κύματα αντίστοιχα, με το c κύμα να ισούται σε μήκος με το a. Επομένως το τελευταίο αυτό κύμα c αναμένεται 5κυματικό και να τερματίζει επάνω ή και ελαφρώς κάτω από την υποτιθέμενη  βάσει της ανωτέρω ισότητας  κάτω καφέ γραμμή του μεγάλου καναλιού της στα 4,42 ευρώ.

* Στις τιμές του διαγράμματος δεν συμπεριλαμβάνονται τα αποκοπέντα μερίσματα της μετοχής μετά τις 31/03/2001.

Το τελευταίο διάστημα διανύεται το επί μέρους πέμπτο και τελευταίο κύμα του επί μέρους τρίτου του μαύρου c, το οποίο κοντεύει να ολοκληρωθεί. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διορθωτικά ανοδική πορεία του 4ου ροζ κύματος, η οποία αναμένεται επίπεδης μορφής ( σε εναλλαγή με την πορεία του ροζ 2ου η οποία ήταν οξείας μορφής ) και να ολοκληρώνεται όταν θα συναντήσει εκ νέου την κάτω μαύρη γραμμή του τριγώνου του expanded flat σχηματισμού περίπου στα 10 - ευρώ, την οποία όπως προανέφερα διέσπασε πτωτικά στις 17/11/2008. Στην συνέχεια αναμένεται να ξεδιπλωθεί το 5ο και τελευταίο επί μέρους ροζ κύμα, με το πέρας του οποίου θα ολοκληρωθεί και η πολύ μεγάλη διόρθωση βαθμού υπέρκυκλου της μετοχής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΦΑ ΜΕ ΑΠΟΚΟΠΕΝΤΑ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31/03/2001

Σύμφωνα με αυτό, ο σχηματισμός  του κύματος y  είναι μία expanded flat correction, η οποία  αναλύεται σε abc επί μέρους κύματα που υποδιαιρούνται σε 3, 3 και 5 κύματα αντίστοιχα, καθ' ότι το μαύρο κύμα b με αποκοπέντα τα μερίσματα ανήλθε αρκετά υψηλότερα της κορυφής του μαύρου κύματος a. Σε αυτόν το σχηματισμό το μήκος του επί μέρους κύματος c δεν ισούται με το μήκος του a, αλλά πρέπει να ισούται κατ' ελάχιστον με το 1,236a,  ενώ συνηθισμένα μήκη είναι τα 1,382a  και 1,618a.  Απαραίτητη όμως προυπόθεση είναι ο τελικός στόχος για κάθε ένα από αυτά να υπερβαίνει εμφανώς πτωτικά το επίπεδο του πυθμένα του κύματος a. Οι δύο πρώτες παραπάνω αναλογίες δεν πληρούν αυτή την προυπόθεση και αποκλείονται.

Κατά συνέπεια μόνο η αναλογία 1,618a στέκεται βάσει θεωρίας, κατευθύνοντας την  ΑΛΦΑ στον πυθμένα των 3,16 ευρώ , με το πέρας του μαύρου κύματος c.

*Η αναλογία 1,618a υπολογίσθηκε σε ημιλογαριθμική κλίμακα, καθ' ότι ο υπολογισμός της σε αριθμητική ( όπως υπολογίσθηκε στην ΕΥΡΩΒ )  οδηγούσε σε αποτέλεσμα τιμής πυθμένα  των 0,30 ευρώ.

 

Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2010

12:15

ΑΛΦΑ:UPDATE  

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΚΟΠΕΝΤΑ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 31/03/2001 

Λόγω του μεγάλου μήκους της έκτασης των μαύρων κυμάτων a και b του διαγράμματος που πραγματοποιήθηκε στην μετοχή και το οποίο δηλώνει εγγενή αδυναμία των θεμελιωδών δεδομένων του ιδρύματος, που δεν είναι του παρόντος για να σχολιαστεί, ο προπεριγραφείς σχηματισμός double combination ή wxy βαθμού υπέρκυκλου, μετεξελίχθηκε αναγκαστικά σε triple ή wxyxz, με όλα τα επί μέρους ροζ κύματα a και c να είναι τριάρια και το ίδιο να αναμένεται φυσικά να συμβεί στα ίδια επί μέρους ροζ του τρέχοντος κόκκινου z. 

Παράλληλα, η τελευταία α.μ.κ. με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων που έληξε στις 05/11/2009, ημέρα αποκοπής του δικαιώματος, επέφερε split με ratio 1,0314443676572218382861:1 στη μετοχή, το οποίο τροποποίησε τις τιμές του διαγράμματος, κατά συνέπεια και τις αναμενόμενες τιμές- στόχους.

Οι τελευταίες διαμορφώνονται πλέον είτε στα 2,92 ευρώ, απόρροια της ελάχιστης σχέσης μαύρο c = 0,618 μαύρο a, είτε στα 1.96 ευρώ, απόρροια της ισότητας των δύο μαύρων κυμάτων a και c. Και οι δύο είναι σχεδόν εξ ' ίσου πιθανές, με ελαφρό προβάδισμα να δίδεται στην δεύτερη.

Για τις  τιμές - στόχους των ενδιάμεσων ροζ κυμάτων a και b του τρέχοντος κόκκινου z, καλό είναι να ανατρέξετε στην ανάλυση FTSE, της οποίας τα update πραγματοποιούνται σε συχνότερη βάση. Ο στόχος πάντως του ροζ κύματος a αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της μικρής περιοχής του ελάχιστου στόχου των 5,20 ευρώ, απόρροια του μπλε σχηματισμού της διαγραμματικής ανάλυσης ΩΚΩ που δημιουργήθηκε στην πορεία.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΚΟΠΕΝΤΑ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ισχύουν τα ίδια όπως αναλύθηκαν στην περίπτωση Α., μόνο που εδώ η γενικότερη εικόνα της μετοχής βελτιώνεται, κατά συνέπεια και οι τελικές τιμές-στόχοι της.

Οι τελευταίες διαμορφώνονται είτε στα 3.01 ευρώ, απόρροια της ελάχιστης σχέσης μαύρο c = 0,618 μαύρο a, είτε στα 2.03 ευρώ, απόρροια της ισότητας των δύο μαύρων κυμάτων a και c. Και οι δύο είναι σχεδόν εξ ' ίσου πιθανές, με ελαφρό προβάδισμα να δίδεται στην δεύτερη.

Και στις δύο παραπάνω Α και Β κατηγορίες ανάλυσης, παρατηρούμε πως οι τελικοί στόχοι διαμορφώνονται κάτω από την τρέχουσα ονομαστική αξία της μετοχής των 4,70 ευρώ. Αυτό πρακτικά αντικατοπτρίζει την αδυναμία της εταιρείας που προανέφερα και σημαίνει ότι δύο τινά μπορούν να συμβούν.  Είτε η τράπεζα προβαίνει σε νέα α.μ.κ. ή ομολογιακό δάνειο κ.λ.π., τα οποία θα της προσδώσουν την αναγκαία ρευστότητα, καθώς και βελτίωση τής καθαράς της θέσης. είτε θα αναγκασθεί να προβεί σε μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της με αντίστοιχη αυξομοίωση των ιδίων κεφαλαίων, του αριθμού των μετοχών της και των ζημιών που θα έχουν προκύψει.

Στο τεχνικό μέρος, προβάδισμα δίδεται στο Β. σενάριο, καθ' ότι στο παρελθόν απεδείχθη πως, ΑΥΤΟ είναι επάνω στο οποίο βαδίζει η μετοχή, καθ' όσον ο πρώτος στόχος του ΑΡΧΙΚΟΥ σεναρίου της μετοχής που αφορούσε τιμές με αποκομμένα τα μερίσματα μέχρι 31/03/2001 προσπεράστηκε πτωτικά, για να τερματίσει λίγο πιο πάνω από την τιμή του δεύτερου στόχου, που αφορούσε τιμές ίδιες με το παρόν Β.

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

10:00

ΑΛΦΑ:το σενάριο expanded flat,

συμβαδίζει με αυτό των ΣΑΓΔ και ΕΤΕ που έχω ανεβάσει μέχρι σήμερα, δίδοντας την ανάλογη πολύ χαμηλή τιμή στόχο, στα 0,41 ευρώ. Τα μερίσματα που διανεμήθηκαν στη μετοχή, έχουν επίσης αποκοπεί μέχρι σήμερα, για τους ίδιους λόγους που ανέφερα στην ανάλυση της ΕΤΕ. Έτσι λοιπόν, οι τιμές στόχοι που απορρέουν των αναλογιών 1,618a, 2,618 και 4,236a και εφαρμόζονται επί του κόκκινου c επί μέρους κύματος του expanded flat σχηματισμού, βαθμού υπέρκυκλου, παραμένουν υψηλότερα της τιμής του πυθμένα του κόκκινου κύματος a και απορρίπτονται σύμφωνα με την κυματική θεωρία. Επομένως τίθεται σε ισχύ η μοναδική αναλογία που απομένει C=0,618A beyond the end of A βάσει της ίδιας θεωρίας, η οποία δίνει την ανωτέρω τιμή στόχο για τη μετοχή.

Από το πεντακυματικό κόκκινο c, έχουν ήδη διανυθεί τα επί μέρους του μαύρα κύματα 1 και 2 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση του μαύρου 3, το οποίο αναμένεται να τερματίσει στα 0,585 ευρώ, απόρροια της αναλογίας 4,236 φορές το μήκος του ομόβαθμού του μαύρου 1.

Παράλληλα και εντός του μαύρου 3, έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα επί μέρους του ροζ κύματα 1, 2 και 3, με το ροζ 4 να εξελίσσεται σε σχηματισμό μορφής abc zig zag ή wxy και να τερματίζει κοντά στο επίπεδο τιμών του ροζ 38,2% fibo (2,43 ευρώ) στα 2,50 ευρώ, απόρροια της αναλογίας 0,618 φορές το μήκος  του ροζ 1. Η τελευταία αναλογία έχει τη σκοπιμότητά της που τέθηκε έτσι, καθ' ότι, η έκταση του επόμενου και τελευταίου ροζ κύματος 5  λαμβάνοντας αναγκαστικά την ίδια αναλογία, θα καταλήξει στα 0,585 ευρώ, με τη τιμή του πυθμένα του να ταυτίζεται με αυτήν του μαύρου 3 που ανέφερα παραπάνω.

Το επί μέρους μαύρο 4 κύμα αναμένεται επίπεδης μορφής, σε εναλλαγή της μορφής του με το οξείας εμφάνισης μαύρο κύμα 2, που θα πρέπει να αγγίξει ή να υπερβεί ελαφρώς ανοδικά την επάνω κόκκινη γραμμή του καναλιού με στόχο επίτευξης τα 1,33 ευρώ, απόρροια της τιμής του επιπέδου 5,556% fibo, γιατί μόνο αυτό κατορθώνει να διέρχεται πολύ κοντά της μπλε γραμμής του δεύτερου ώμου του διαγραμματικού σχηματισμού double SHS,
προτού ξεκινήσει η πορεία του επί μέρους μαύρου πέμπτου και τελευταίου κύματος, που θα ολοκληρώσει το σχηματισμό και μαζί του το καφέ (IV) κύμα, μεταξύ των ετών 2015 και 2018. 

 

Κυριακή, 06/10/2013

Μεταφορά από άλλο διαδυκτιακό τόπο, update της αμέσως παραπάνω ανάλυσής μου επί της ΑΛΦΑ, κυρίως λόγω της από

10/05/2013 αποκοπής split, σε αναλογία 2.775510204081633:1

Δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013.

 

 

Στη μεγάλη εικόνα, η μοναδική τροποποίηση που έγινε στο διάγραμμα εκ μέρους μου εδώ

και καιρό, αφορά περισσότερο τη θέση και πολύ λιγότερο τη τιμή του πυθμένα του μαύρου

κύματος 3, για να συνάδει με αυτήν της ανάλυσης ΕΤΕ. Θέση της ΑΛΦΑ για την οποία, όπως

απεδείχθη εκ των υστέρων, δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως να σταθεί κυματικά στη

προηγούμενη (πυθμένας νυν μπλε κύματος b στο διάγραμμα), λόγω της ΤΡΙΚΥΜΑΤΙΚΗΣ

μορφής του τελευταίου επί μέρους κύματος του μπλε b που ανέφερα στη παρένθεση, αν και

στην ΕΤΕ το ίδιο επί μέρους κύμα, όπως απεδείχθη στη πορεία, μπορεί να σχηματιστεί

εξ΄ίσου καλά και ως τρικυματικό και ως πεντακυματικό.

Ο μεγάλος λόγος της αποκοπής του split όμως, απέφερε από μόνος του και ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ

τροποποίηση των fibbo retracements, βάσει των οποίων καθορίζεται η τιμή της κορυφής του

μαύρου κύματος 4, περιορίζοντάς το μάλιστα μόνο σε ένα. Αφορά το επίπεδο 2,08% των 0,419

ευρώ, γιατί είναι το μόνο κατάλληλο από πλευράς θέσης (επαφή της κάτω μπλε γραμμής

λαιμού του διπλού ΩΚΩ από τη διαγραμματική ανάλυση στις 23/04/2018 ημέρα Δευτέρα και σε

ιδανικό υπερβατικό σημείο της επάνω κόκκινης γραμμής του καναλιού που δικαιούται να έχει

η μετοχή) και τιμής (χαμηλή όσο πρέπει για να σχηματιστεί ο αναμενόμενος επίπεδης μορφής

σχηματισμός του μαύρου 4), για να επιτευχθεί ο προερχόμενος από άλλη πηγή στόχος (0,618

φορές το μήκος του κόκκινου A, πέραν του τέλους του κόκκινου A) του κόκκινου C των 0,148

ευρώ.

Η χαμηλή μάλιστα τιμή της κορυφής των 0,419 ευρώ του μαύρου 4, σε συνδυασμό με την

αρκετά μεγάλη κλίση που έχει η επάνω κόκκινη γραμμή του καναλιού του κόκκινου c, αλλά

και από τα χαρακτηριστικά της μέχρι στιγμής κίνησης της τιμής της μετοχής  στο εν λόγω

μαύρο κύμα, κατόρθωσε να περιορίσει επίσης τις τρεις εκδοχές των επίπεδων σχηματισμών

του μόνο σε μία, καθορίζοντάς την ως combination μορφής ροζ w=expanded

flat-οποιοδήποτε ροζ x-ροζ y=tri (όπως φαίνεται στο διάγραμμα), ή ως combination μορφής

ροζ w=regular flat-οποιοδήποτε ροζ x-ροζ y=tri (δεν φαίνεται στο διάγραμμα).

Στη μικρή εικόνα, διανύεται ήδη το αναμενόμενα πεντακυματικό μπλε c του ροζ w. Αν αυτό

κινείται εντός των πλαισίων του expanded σχηματισμού, τότε αναμένεται να τερματίσει στα

1,20 ευρώ, απόρροια της αναλογίας 0,618 φορές το μπλε a πέραν του τέλους του μπλε a. Αν

όμως κινείται εντός των πλαισίων του regular, σχηματισμός που παρουσιάζεται αρκετά

σπανιότερα έναντι του expanded, τότε αναμένεται να τερματίσει στα 0,717 ευρώ, απόρροια της

ισοτιμίας του μήκους του με το μήκος του μπλε a, στόχος που δύναται να επιτευχθεί πολύ

σύντομα, ακόμη και εντός της ημέρας.

 

Σχετικές μετοχές:
ΑΛΦΑ
Σχόλια

05/12 14:37  ΕΝΑΠ
Την ανάλυση μπορείτε να την δείτε και στο φόρουμ κάτω από τον ομώνυμο τίτλο.
05/12 16:09  tsimeni
ALPHA BANK
Σε αύξηση κεφαλαίου 800 εκατ ευρώ με την έκδοση προνομιούχων μετοχών και με τιμή 4,70 ευρώ (ονομαστική τιμή) θα προχωρήσει η Alpha bank. Ταυτόχρονα θα αντλήσει περί τα 3,8 δις ευρώ ρευστότητα από το πακέτο των 23 δις ευρώ περίπου. Πολύ άμεσα θα συγκληθεί διοικητικό συμβούλιο ώστε να οριστικοποιήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στο υπουργείο Οικονομίας αλλά και να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση ώστε μέσα στο α' δίμηνο του 2009 να έχει πραγματοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου των 800 εκατ ευρώ. Ταυτόχρονα η Alpha bank προχωράει ταυτόχρονα και στην ενίσχυση της ρευστότητας της  υλοποιώντας πολύ άμεσα την πρώτη τιτλοποίηση της που αφορά καταναλωτικά δάνεια ύψους 1 δις ευρώ. Ταυτόχρονα μεταξύ Μαρτίου έως Ιουνίου του 2009 σχεδιάζει ακόμη δύο τιτλοποήσεις επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων ώστε να αντλήσει ρευστότητα περί τα 2 με 2,5 δις ευρώ.

Η ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ...!
05/12 16:27  ΕΝΑΠ
Tsimeni,
ευχαριστω.
05/12 16:44  Manta ray
ΕΝΑΠ συγχαρητήρια για τη δουλειά σου.

Στρατηγέ, λείπεις και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα αυτό τον καιρό... Τους χαιρετισμούς μου.
05/12 17:48  ΕΝΑΠ
Σ' ευχαριστώ Manta και από μένα τα ίδια για την δική σου.
05/12 18:09  τσέρουλας
Όταν αποχαιρέτησε «πειστικά» τα 18 έβαλα ένα απλό μηχανικό Fibb – δεν έχω ιδέα από κύματα - και δεν πίστευα στα μάτια μου. Μπα, λέω, θα φταίει το μηχάνημα και το ’ριξα στο hand made. Τα ίδια. « 4,85 » και έπαψα να ασχολούμαι μαζί της.
Με θαυμασμό τόσο για την εργασία σας, όσο και για το σθένος της παρουσίασης.
Επιτρέψατέ μου μία απλοϊκή ανάρτηση εδώ στο χώρο σας.

http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/12/5/xerolas/f_ALFAm_11d5610.png&srv=img2605/12 21:15  ΕΝΑΠ
Τσέρουλα,
αυτός είναι ένας άλλος πολύ ενδιαφέρων " μηχανικός" τρόπος ανάλυσης, ο οποίος χρησιμοποιεί τον χρυσό λόγο 61,8 της ευκλείδιας γεωμετρίας αλλά και του Fibbonacci, πολλαπλασιασμένο με το 100, 200 κ.λ.π.
Φαντάζομαι ότι θα εφαρμόζεται όταν η τιμή ενός τίτλου αδυνατεί να δει εμφανώς νεώτερα υψηλά επίπεδα τιμών.
Αν αυτό συμβεί 2 φορές τότε εφαρμόζεται ο λόγος 261,8 επί της διαφοράς του τελευταίου αδύνατου υψηλού ( που δηλώνει κόπωση του τίτλου ) και του εμφανώς τελευταίου χαμηλού και το αποτέλεσμα αφαιρείται από την τιμή του τελευταίου υψηλού.
Με λίγα λόγια όταν κάτι κουράζεται πολύ, έχει ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να κατέλθει Ως ΕΚΕΙ για να ξεκουραστεί και να αρχίσει εκ νέου να παίρνει δυνάμεις.
Είναι περίπου έτσι ή κάνω λάθος;
05/12 22:24  XASIOUROS
φιλτατη ΕΝΑΠ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ οχι μονον για την δουλεια που κανεις ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ για το θρασος και την εντιμοτητα να την παρουσιαζεις ΟΛΟΚΛΗΡΗ.ΜΙΑ μικρη αντιρρηση. ΤΑ ΛΕΦΤΑ βγαινουν απο την εκμεταλευση της αυξημενης μεταβλητοτητας. Για παραδειγμα πιστευω οτι ΟΣΟΙ αγορασουν αυριο στα οποια χαμηλα ΑΛΦΑ σε συμβολαια προφανως θα βγουν ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ αν εχουν ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ..
05/12 23:04  ΕΝΑΠ
Ευχαριστώ Θείε Μαρίνη και συμφωνώ μαζί σου. Αν πρόσεξες στην ανάλυση αναφέρω επί λέξει:
"Το τελευταίο διάστημα διανύεται το επί μέρους πέμπτο και τελευταίο κύμα του επί μέρους τρίτου του μαύρου c, το οποίο ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ."
05/12 23:08  XASIOUROS
ΦΙΛΤΑΤΗ ΕΝΑΠ εδω ειναι μπαλκανια δεν ειναι παιξε γελασε...ΟΣΟΙ εντρυφησουν στις λεπτομεριες θα ειναι οι κερδισμενοι, ΑΛΛΑ ΕΙΠΑΜ ΟΛΙΓΟΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ..
06/12 15:08  monkey
Μιπως θα μπορουσατε να κανετε μια αναλυση την μετωχη

ευχαπιστω
νικολαος
06/12 17:05  ΕΝΑΠ
Σε ποιά μετοχή Νικόλαε αναφέρεσαι;
07/12 17:17  ggiov
ΕΝΑΠ μη γνωριριζοντας ΤΑ απλα περιμενεις να σταματισει η πτωση.Απαντησε μου πιο απλα γιατι ειμαι τοποθετημενος στα 8,20.Ευχαριστω.
07/12 18:17  ΕΝΑΠ
Ggiov,
δυνητικά η ΑΛΦΑ από αύριο κιόλας μπορεί να εισέλθει στην διαδικασία του ανοδικού 4ου ροζ κύματος, όπως το αναφέρω στην ανάλυση.
μπορεί όμως αυτί να καθυστερήσει λίγες μέρες ακόμη. Για να βρώ το πότε ακριβώς μπορώ, αλλά θα πρέπει να αφιερώσω αρκετό χρόνο που δεν διαθέτω τώρα, γιατί θα πρέπει να φύγω.
07/12 19:59  ggiov
ΕΝΑΠ ευχαριστω πολυ.Μονο πες μου αν ειναι σωστο αυτο που καταλαβα οτι μπορει να εχουμε ανοδικη κινηση στα 10 και μετα μια διορθωση στα 4,42.Συγνωμη απλα διαβαζω λιγα καταλαβαινω.Αν μπορεις βοηθησε μου.
08/12 00:01  ΕΝΑΠ
Σωστά κατάλαβες Ggiov.
10/12 19:05  Yannis K.
11/12 21:02  themiskal@acn.gr
εχω ΑΛΦΑ στα 16,00 ευρω τι κανω?
30/12 17:14  ggiov
Μπραβο ΕΝΑΠ.Απλα εχω παρει λιγα τμχ.στα 5,50.
30/12 18:45  ΕΝΑΠ
Καλά έκανες Ggiov.
Γι αυτό υπάρχουν οι αναλύσεις. Για να σου δείχνουν τον δρόμο. Αρκεί βέβαια να είναι σωστές.
Εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
21/01 12:19  ggiov
ΕΝΑΠ πως βλεπεις να παει η ΑΛΦΑ στη τωρινη φαση.
08/02 18:07  Zstefanos
Δηλαδή το σκεπτικό είναι: βγάζουμε κέρδη από ΕΝΚΛΩ και τα γυρνάμε ΑΛΦΑ κάτω από τα 3;
Έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα...
08/02 18:40  ΕΝΑΠ
Όλα πιθανά Στέφανε.
08/02 22:30  manchie
To mono pou exo na po ine oti sou vgazo to kapello.Ke ego pisteva gia tis times alla prota evlepa ena rebound kapu edo ke meta na erthoun i times pou les...I guess am wrong.Respect
09/02 08:21  harami
ΕΝΑΠ Καλημέρα
Το α ροζ της ΑΛΦΑ τράπεζας (τιμή 5,20) στο παραπάνω διάγραμμα, αντιστοιχεί στο 5 πράσινο του μπλε c του FTSE ?
09/02 08:30  informer
Καλημέρα ΕΝΑΠ,
παρατηρώ ότι τη διόρθωση από την αρχή του 2008 την περιγράφεις με το μαύρο zig-zag a-b-c.
Αποκλείεις το ενδεχόμενο να μιλάμε για 5κυματικό προωθητικό σχηματισμό, με το 1 στον Μάρτη του 2009 και το 2 στο Νοέμβρη του 2009 (κατ' αναλογία δηλ. με αυτά που προβλέπει ο Prechter για τον DJ - http://yelnick.typepad.com/yelnick/2010/01/prechter-and-the-long-term-count.html);
09/02 16:21  ΕΝΑΠ
Τα μικρά rebound είναι μέσα στο "πρόγραμμα" σχηματισμού της μεγάλης εικόνας manchie, η οποία όπως γνωρίζεις, είναι το ισχυρό "όπλο" των Ελλιοτικών αναλυτών.
Ένα τέτοιο μικρό rebound μας προέκυψε σήμερα.
Τα μεγάλα, τα επισημαίνω δια μέσου της ανάλυσης ΣΑΓΔ και τελευταίως δια μέσου της ανάλυσης FTSE.
Από τους επί μέρους τίτλους, μόνο στης σημαντικής βαρύτητος ΕΤΕ έχω προβεί μέχρι στιγμής σε τέτοιου είδους επισημάνσεις.
09/02 16:23  ΕΝΑΠ
Ναι harami.
Με την ολοκλήρωση του πράσινου 5 του μπλε c, ολοκληρώνεται ταυτόχρονα και το μεγαλύτερου βαθμού ροζ κύμα a.
09/02 16:40  ΕΝΑΠ
informer,
ο Κύριος Prechter αναφέρεται σε μετρήσεις που εντάσσονται στα πλαίσια βαθμού ΜΕΓΑ υπέρκυκλου.
Εγώ αναφέρομαι σε υπέρκυκλο για το ΧΑ και σε κύκλο για τον DJI.
Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά ιστορικά δεδομένα για να αναλυθεί ένας τόσο μεγάλος βαθμός κύματος όπως ο GSC (GRAND SUPERCYCLE) και δεν γνωρίζω τι είδους αρχεία διαθέτει ο εν λόγω Κύριος.
Μόνο συνειρμούς, βάσει χειρόγραφων διαγραμμάτων που απεικονίζουν την αξία του χρυσού ή των δημητριακών τους τελευταίους αιώνες, μπορεί να κάνει κανείς.
Σε αυτή την περίπτωση, η εκτίμησή του μπορεί να αποκλίνει χρονικά ακόμη και 100 χρόνια..
Στο παρελθόν επιχείρησα κάτι τέτοιο για τον ΣΑΓΔ (με τιμή εκκίνησης την κορυφή του 1990) και έβγαζα τιμή στόχο είτε ..52 μονάδες, είτε 340 περίπου.
09/02 16:41  DANAOS
Καλημερα εναπ
πιστευεις οτι σημερα πιασαμε το στοχο των 940?
09/02 16:53  ΕΝΑΠ
Καλημέρα DANAOS.
Τελικά το σμε ftase ολοκλήρωσε κυματικά το επί μέρους πράσινο 3 κύμα στις 890 μονάδες, ενώ πραγματικά στις 884, αντί του στόχου της ανάλυσης των 862.
Ήδη διανύεται το επί μέρους πράσινο 4, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 952 - 967 μονάδες, με σημείο αναφοράς τα επίπεδα fibo στις 957 μονάδες για να ξεκινήσει το πράσινο 5, του οποίου ο στόχος των 822 μονάδων παραμένει.
09/02 16:54  DANAOS
Εναπ εισαι τελεια !
09/02 17:13  DANAOS
Ισως παντως παει λιγο πιο πανω στα 969 για να ταπωσει το gup
09/02 17:37  ΕΝΑΠ
Δεν μπορεί να ανέβει επάνω από 989,75 μονάδες και καλό θα ήταν να μην ανέβει ούτε επάνω από 960,25 DANAOS.
Η πλήρωση του gap δεν παίζει ρόλο στην συγκεκριμένη φάση, γιατί το κενό του αναμένεται ούτως ή άλλως να αναπληρωθεί από την αναμενόμενα επικείμενη δυο βαθμούς μεγαλύτερη ανοδική διόρθωση του ροζ κύματος b.

* Ας μεταφέρουμε καλύτερα την συζήτηση στο θέμα του ftse.
09/02 18:03  informer
Ευχαριστώ θερμά για την απάντηση.
09/02 22:55  ΕΝΑΠ
Τα παρακάτω σχόλια δημοσιεύθηκαν σε άρθρο που παρέπεμπε στο παρόν και διαγράφηκε.

08/02 17:58 Zstefanos
1000 δρχ / 340,75 = 2,9347...άσχετο...

08/02 18:42 ΕΝΑΠ
Τιμή υπέρκυκλου.
1990 - 1995.
Καθόλου άσχετο.
15/02 12:49  manchie
opia ke an ine i katalaksi theoro to minimum target tou c na ftasi sto 0.618 tou A.And thats the best case scenario.Totally agree efi.
15/02 23:51  ΕΝΑΠ
Ναι Μιχάλη.
Ο ελάχιστος θεωρητικός στόχος του c είναι ούτως ή άλλως η αναλογία 0,618a.
Σε πραγματικές τιμές επίσης, οι στόχοι των αναλύσεων βάσει της data με τα μερίσματα αποκομμένα μέχρι σήμερα ή όχι, διαφοροποιούνται ελάχιστα.
Η μεγάλη διαφορά, σε αναλογία 1 προς 2/3 περίπου, έγκυται στις τιμές των δύο τελικών στόχων.
Και οι δύο πάντως διαμορφώνονται πολύ πιο κάτω από την τρέχουσα ονομαστική τιμή της μετοχής, των 4,70 ευρώ.
Κάτι που δεν συμβαίνει στην ανάλυση της ΕΤΕ, όπου οι υπολογισμένες με τον ίδιο τρόπο τιμές - στόχοι, παραμένουν επάνω από την ονομαστική της αξία των 5 ευρώ.
Αυτό από μόνο του, δηλώνει κατάσταση "αδυναμίας" στην ΑΛΦΑ, στην οποία όμως βρίσκονται οι περισσότερες τραπεζικές μετοχές σήμερα, βάσει του ίδιου τρόπου ανάλυσης, ο οποίος λέει πάντα την αλήθεια.
17/02 21:32  harami
ΕΝΑΠ γειά σου και πάλι,
Εάν έχεις χρόνο, μπορείς να μας προχωρήσεις λίγο το διάγραμμα της ΑΛΦΑ τράπεζας ?
17/02 22:14  ΕΝΑΠ
Καλησπέρα harami.
Μόλις επέστρεψα και δεν έχω χρόνο.
Αν είχα, θα είχα ήδη ανεβάσει πρώτα τα update πολλών τίτλων που εκκρεμούν εδώ και λίγους μήνες, όπως αυτό της ΑΛΦΑ.
Θα δω τί μπορώ να κάνω, αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα.
17/02 22:17  harami
ΕΝΑΠ
Δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις σήμερα αυτό.
Σε κάποια από τις επόμενες ημέρες, όταν έχεις ελεύθερο χρόνο.
Ευχαριστώ
Το σχόλιό σας
Για να σχολιάσετε το άρθρο πρέπει να κάνετε Login στο Capital.gr
Αξιολογήστε το άρθρο
113 ψήφοι

 Εκτύπωση
 Αποστολή με e-mail

Σχετικά με το blog
Αναλύσεις, οικονομικά στοιχεία, ισολογισμοί και σχόλια πολλών τίτλων που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια, θα παρέχονται σε τακτά διαστήματα από αυτόν τον χώρο, ευελπιστώντας σε καλύτερες αποδόσεις των επενδυτικών επιλογών μας.
Οι απόψεις όμως, όσο με αφορά, θα είναι πάντα αυστηρά υποκειμενικές και επ’ ουδενί επικουρικές σε λήψη ή ματαίωση οιασδήποτε επενδυτικής απόφασης.

Χρήσιμες επισημάνσεις και προτροπές.

Η ύβρις υποδεικνύει ανοησία και κακοήθεια και ατιμάζει πάντα αυτόν που την εκτοξεύει.
Ενώ η χλεύη υποδηλώνει την ύπαρξή της ανυπαρξίας του.
Γι αυτό, ΜΗΝ βρίζετε. Εκτίθεστε ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ.
Λίγα λόγια για εμένα
Είμαι η Έφη, απόφοιτος οικονομικών, έμπορος, παλιά επενδυτής στο Χ.Α. από το 1989, παντρεμένη και μητέρα δύο αγοριών. Έμαθα τεχνική-διαγραμματική ανάλυση το 1993 και κυματική το 1994. Έκτοτε χρησιμοποιώ μόνο αυτές τις μεθόδους ανάλυσης για αποφάσεις στις επενδυτικές μου επιλογές, με πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι σήμερα.
(διαβάστε περισσότερα)
ΣΧΟΛΙΑ
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
Σύνδεσμοι